GF er over for denne gang, men det er nå arbeidet begynner

GF er over for denne gang, men det er nå arbeidet begynner. (en kommentar til GF)

Les mer

Orientering om økonomien

Her er en orientering om hvordan det står til :)

All vår virksomhet beror på at vi får inn midler fra folket. Økonomien i kretsen har i mange år vært krevende, og vi ser at vi har store utfordringer med å få skuta til å gå på rett kurs. Men oppdraget fra vår Herre lever i beste velgående og vi tror at vi fortsatt skal drive misjon i vår region. 

Regnskapet til NRI for 2018 viser et underskudd på 582 000 kroner. Dette er et stort underskudd. Vi har gjort noen tiltak for å redusere utgiftene i 2019 og vi ser at dette hjelper, men vi trenger å øke inntektene våre. Den andre muligheten vi har er å redusere ytterligere på det som er den største utgiftsposten, lønn til ansatte. Vi håper at vi slipper å gå til et slik tiltak, som da vil være å redusere bemanningen.

Vi har i dag kretsleder og ungleder i hele stillinger og administrasjonsleder i 60 prosent stilling.

Vi er selvsagt takknemlige for alle gaver vi kan få inn, men for oss er det viktig å få flere faste givere. Det gir mer forutsigbarhet. Det gir en fast og trygg grunninntekt.

Derfor, hvis du vil være med å bidra til at vi kan fortsette å drive indremisjonsarbeid på Nordmøre og i Romsdal, kan du klikke : https://www.nri-imf.no/gave for å endre det beløp du i dag gir fast, eller for å bli fast giver.

Kretslederen advarer mot kristnes ytringer på sosiale medier

Kretsleder Arild Ove Halås er både skremt og rystet over hva en del kristne får seg til å skrive på Facebook og andre sosiale medier, og tar dette opp i lederen i neste Indremisjonsnytt.

Les mer

Smertefulle nedskjæringer

Det smerter når både en selv og gode medarbeidere må gå ned i stilling på grunn av stram misjonsøkonomi.

Les mer

Gud er fremdeles i virksomhet

kretslederenharordet[1]Mist ikke motet, Gud har ikke sluttet å være i virksomhet skriver kretsleder Arild Ove Halås i neste lederen i Indremisjonsnytt.

Les mer

AWANA

kretslederenharordet[1]Vi har fått et unikt verktøy for å gjøre barn- og unge til varige Jesu disipler. La oss bruke det!

Les mer