Nordmøre og Romsdal Indremisjon har mange styrer og råd og her finner du en oversikt over hvem som er medlemmer:

KRETSSTYRET I NRI

Kretsstyret er NRI sitt øverste organ mellom kretsmøtene og bestå av 7 personer og 2 vararepresentanter. Kretsstyret møtes vanligvis en gang pr. måned. Følgende er medlemmer i kretsstyret 2021/2022:

Per Magne Brakstad, Eidsvåg (leder)/ Marit Røykenes Dahle (nestleder), Skåla, Hallgeir Holm, Farstad,  Bård Heiseldal, Jendem / Svein Arne Nesje, Nesjestranda,  Knut Magne Aas, Vestnes og Marit Seljeseth Stokke, Molde.

Else Karin Jacobsen, Molde er første vararepresentant,  Oddvar Myrset (Hustad) er andre vara representant.

Marit Sunniva Brækken (leder for ung) møter i kretsstyre.

Kretsleder Ole Christian Martinsen er styrets sekretær.

 

BARNE- OG UNGDOMSRÅDET

BUR har ansvar for barne- og ungdomsarbeidet i kretsen, leirene m.m. i samarbeid med leder for NRI-ung. BUR møtes 3-4 ganger pr. semester.

Audun Sæbø (Aspøya/Tingvoll), Maria Schjølberg, Molde og Tobias Time, Molde

I tillegg møter leder i NRI-ung Marit Sunniva Brækken.

DRIFTSSTYRET FOR FRÆNABU MISJONSSENTER

Driftsstyret har ansvar for den praktiske driften av misjonssenteret vårt i samarbeid med daglig leder og kretskontoret.

Emil Krakeli (Eide) leder, Helge Eriksen (Farstad), Hans Kjell Hansen (Vevang). Leif Harberg (Kristiansund) og Ottar Dag Fedøy (Krisitansund) og Unni Clausen Stenberg (Kristiansund). I tillegg møter daglig leder Reidun Åndal. Fra kretskontoret er det Mariell Talstad som møter

DRIFTSSTYRET FOR VISTHUS LEIRSTED

Driftsstyret har ansvar for den praktiske delen av driften av Visthus.

Ole Harald Sekkeseter (Sekken) leder, Kornelius Gustad (Strande), Per Arnfinn Eide (Eidsbygda). Svanhild Nesje (Nesjestranda) og May Iren Mittet (Mittet). Ole Christian Martinsen møter for kretsen.

STYRET FOR NORDVESTLANDET FOLKEHØGSKOLE

Nordvestlandet fhs. eies av Nordmøre og Romsdal Indremisjon sammen med Normisjon og NLM. Hver organisasjon har 2 styreprepresentanter.

Eli Gjermundnes (Eidsvåg) og Leif Harberg (Kristiansund) representerer NRI med Jan Inge Nasvik (Kr. Sund) og Målfrid Bjerkeset (Batnfjord) som vararepresentanter.  I tillegg møter rektor, inspektør, elevrepresentant og representant for de ansatte.

STYRET FOR MOLDE FOLKEHØGSKOLE

Sigbjørn Sørli (Måndalen), leder, Ole Christian Martinsen (Torvikbukt), Kari Mette Bull Sylte (Sylteosen) og Lars Mykelbust (Molde), nestleder. Asbjørn Ræstad (Midsund) Trine Ringstad (Solemdal) er vara. I tillegg møter rektor, økonomileder, elevrepresentant og representant for de ansatte.

STYRET FOR MOLDE FRISKOLE:

Eli Kanestrøm (leder), Odd Arne Haram (Molde), Odd Einar Lillebø (Molde), Rigmor Hatlen (Molde) og Ole Christian Martinsen (Torvikbukt) og Rebekka Martinsen (foreldrerep). Audun Sæbø (Tingvoll) er vara og møter fast. I tillegg møter rektor, representant for de ansatte og elevrepresentant.

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.