Nordmøre og Romsdal Indremisjon har mange styrer og råd og her finner du en oversikt over hvem som er medlemmer:

KRETSSTYRET I NRI

Kretsstyret er NRI sitt øverste organ mellom kretsmøtene og bestå av 7 personer og 2 vararepresentanter. Kretsstyret møtes vanligvis en gang pr. måned. Følgende er medlemmer i kretsstyret 2020/2021:

Ole Rødal (leder), Lønset/Strande / Marit Røykenes Dahle (nestleder), Skåla, / Hallgeir Holm, Farstad /  Per Magne Brakstad, Eidsvåg /  Bård Heiseldal, Jendem / Ragnhild M. H. Henden, Averøy (PERMISJON) / Knut Magne Aas, Vestnes og Marit Seljeseth Stokke, Molde.

Else Karin Jacobsen, Molde er første vararepresentant,  Svein Arne Nesje, Skåla er andre vara.

Hans Ivar L. Guddal (leder for ung) møter i kretsstyre.

Kretsleder Ole Christian Martinsen er styrets sekretær.

 

BARNE- OG UNGDOMSRÅDET

BUR har ansvar for barne- og ungdomsarbeidet i kretsen, leirene m.m. i samarbeid med leder for NRI-ung. BUR møtes 3-4 ganger pr. semester.

Audun Sæbø (Aspøya/Tingvoll), Knut Magne Aas (Vestnes),

Pr. juni 2019 er BUR lagt i kvilemodus.

I tillegg møter leder i NRI-ung Hans Ivar L. Guddal. Ole Rødal er kretsstyrets representant i BUR med Hallgeir Holm som vara.

DRIFTSSTYRET FOR FRÆNABU MISJONSSENTER

Driftsstyret har ansvar for den praktiske driften av misjonssenteret vårt i samarbeid med daglig leder og kretskontoret.

Emil Krakeli (Eide) leder, Helge Eriksen (Farstad), Hans Kjell Hansen (Vevang). Leif Harberg (Kristiansund) og Ottar Dag Fedøy (Krisitansund) og Unni Clausen Stenberg (Kristiansund). I tillegg møter daglig leder Reidun Åndal. Fra kretskontoret er det Mariell Talstad som møter

DRIFTSSTYRET FOR VISTHUS LEIRSTED

Driftsstyret har ansvar for den praktiske delen av driften av Visthus.

Ole Harald Sekkeseter (Sekken) leder, Kornelius Gustad (Strande), Per Arnfinn Eide (Eidsbygda). Svanhild Nesje (Nesjestranda) og May Iren Mittet (Mittet). Ole Christian Martinsen møter for kretsen.

STYRET FOR NORDVESTLANDET FOLKEHØGSKOLE

Nordvestlandet fhs. eies av Nordmøre og Romsdal Indremisjon sammen med Normisjon og NLM. Hver organisasjon har 2 styreprepresentanter.

Eli Gjermundnes (Eidsvåg) og Ole Christian Martinsen (Torvikbukt) representerer NRI med Jan Inge Nasvik (Kr. Sund) og Målfrid Bjerkeset (Batnfjord) som vararepresentanter.  I tillegg møter rektor, inspektør, elevrepresentant og representant for de ansatte.

STYRET FOR MOLDE FOLKEHØGSKOLE

Sigbjørn Sørli (Måndalen), leder, Margareth Kjøde Rødal (Lønset og Strande) nestleder, Ole Christian Martinsen (Torvikbukt), Kari Mette Bull Sylte (Sylteosen) og Lars Mykelbust (Molde). Asbjørn Ræstad (Midsund) Trine Ringstad (Solemdal) er vara. I tillegg møter rektor, økonomileder, elevrepresentant og representant for de ansatte.

STYRET FOR MOLDE FRISKOLE:

Eli Kanestrøm (leder), Odd Arne Haram (Molde), Odd Einar Lillebø (Molde), Rigmor Hatlen (Molde) og Ole Christian Martinsen (Torvikbukt) og Rebekka Martinsen (foreldrerep). Audun Sæbø (Tingvoll) er vara og møter fast. I tillegg møter rektor, representant for de ansatte og elevrepresentant.