Lokale lag, foreninger og bedehus

Her kommer det info om NRI Lokalt.

Mange av våre lokale indremisjonsforeninger/bedehus har egne hjemmesider, disse vil du finne link til nedenfor. Vi har også lagt ut bilder av alle bedehusene som vi har (og har hatt) i kretsen vår og gradvis vil vi legge ut historisk informasjon om hvert enkelt hus.


Molde Indremisjon – Molde bedehus
Les mer om arbeidet i Molde Indremisjon her


Vestnes Indremisjon – Vestnes bedehus 
http://www.123hjemmeside.no/vestnesbedehus

 

 

Røvik og Nesjestranda Indremisjonsforening

– Vågane og Nesjestranda bedehus

http://www.horja555.com/90334033

Bilder
Her finner du bilder av alle bedehusene som Nordmøre og Romsdal Indremisjon har hatt arbeid på fra 1874 og frem til i dag. Noen bedehus er revet, andre er solgt og mange er fremdeles i aktivt bruk.

Skulle du vite noe om disse husene som du tror vi kan ha nytte av er vi takknemlige for å få høre fra deg.

Det finnes flere bedehus enn dette på Nordmøre og på sikt får du kanskje se bilder også av disse. Vi har så langt ikke tatt med de bedehus der Indremisjonsforbundet ikke har hatt arbeid/møtevirksomhet.

Vi arbeider (sakte men sikkert) med å registrere historie og opplysninger om alle disse husene som vi etterhvert har planer om å legge ut på nettet.