To kretser

Romsdal Indremisjon ble stiftet i Molde i 1874 og i1911 ble Nordmøre Krets av DVI stiftet i Kristiansund. Begge kretsene ble innmeldt i Det Vestlandske Indremisjonsforbund (DVI). Kretsene var en sammenslutning av indremisjonsforeninger, barne- og ungdomslag m.m. som drev kristent arbeid på evangelisk luthersk grunn rundt om i de mange bedehusene i bygd og by.

Røtter
Indremisjonsarbeidet har røtter både tilbake til pietismen og til vekkelsene ved Hans Nilsen Hauge og til den svenske forkynneren Carl Olof Rosenius. Indremisjonens kjennetegn er først og fremst å forkynne Guds ord slik vi finner det i Bibelen til vekkelse og nytt liv hos den enkelte. Vekkelse er et begrep som både brukes når enkeltpersoner ”våkner” og ser at de trenger en som kan frelse de fra deres synd og slik søker til Jesus. Vi bruker også ordet vekkelse når mange mennesker blir kristne på en gang, for eksempel under en møteserie.

Forkynnerbevegelse
Forkynnelsen i indremisjonen legger vekt på Bibelens tale om synd/nåde og frelse/fortapelse. Det understrekes at den enkelte må bli frelst og vi bruker ofte uttrykket ”personlig kristen” fordi det er et uttrykket i det norske språk som best setter ord på Bibelens lære om den enkeltes trosforhold til Jesus. Det personlige trosforhold til Jesus og det han kan gjøre for et menneske er sentrum i det budskapet vi vil formidle til våre medmennesker.

Vårt arbeid bygger på Bibelen – Guds ord slik den er forstått i den evangelisk lutherske trosbekjennelse.

Motto
Mottoet for indremisjonen er ”Med Guds ord til folket” og vårt hovedkall er å formidle evangeliet om Jesus Kristus til folket i landet vårt.

Bedehuset
Bedehuset er indremisjonens ”heim og misjonsstasjon”. Her drives veldig mye av vårt misjonsarbeid og her samles vi til møter og ulike samlinger. Samtidig er bedehuset basen hvor den enkelte kan bli utrustet til å leve og vitne om Jesus i sin hverdag.

Kreativitet
Indremisjonsfolket har alltid vært kreative når det gjaldt å finne gode og tjenlige arbeidsformer for å formidle budskapet om Jesus Kristus til sine medmennesker også utenom bedehuset. I 1917 ble både Rauma Folkehøgskole (nå Molde Folkehøgskole) og Høgtun Folkehøgskole i Torvikbukt i Gjemnes kommune stiftet. Gjennom årene har titusenvis av elever gått på disse to skolene.

Barne- og ungdomsarbeid
Etter andre verdenskrig ble det stiftet en rekke yngreslag som særlig drev arbeid for barna og de unge. I dag har vi VING-lag, søndagsskoler, barneforeninger m.m. som er innmeldt i Nordmøre og Romsdal Indremisjon.

Parallelt med dette omfattende barne- og ungdomsarbeidet i bedehusene vokste det frem et stort leirarbeid som skapte behov for egne leirsted. I 1958 kjøpte Romsdal Indremisjon Visthus som DVI sitt første leirsted (se egen side for Visthus) og i 1967 kjøpte Nordmøre krets av DVI Maihaugen Feriekoloni i Gjemnes kommune som sitt leirsted. Maihaugen ble solgt i 2004 i forbindelse med kjøpet av Frænabu.

Barne- og ungdomsskole
I 2003 ble Romsdal Ungdomsskole startet i Molde og skolen har elever fra
8.-10. klasse. I 2013 ble skolen «restartet» med klassetrinn fra 1.-10. klasse – skolen heter nå Molde Friskole.

I 1974 overtok Romsdal Indremisjon bedehuset på Søre Bjørnsund og kjøpte til et bolighus og fikk slik et leirsted helt ute i havgapet. ”Bjørnsundsenteret” ble solgt i 2005.

To kretser ble til en
I 1999 gikk de to kretsene sammen til ”Nordmøre og Romsdal Indremisjon”. Kallet og arbeidet er det sammen, men med moderne kommunikasjoner fant man det naturlig å samles i en større krets enn det man tidligere hadde hatt.
I dag har vi arbeid fra grensa mot Sunnmøre (Vestnes/Rauma) og til Trøndelagsgrensa (Aure) og fra Verma i øst til Harøya ytterst i vest.

Omtrent 65 lag og foreninger er i dag innmeldt i kretsen.

ImF
Det Vestlandske Indremisjonsforbund skiftet navn til Indremisjonsforbundet i 1999 og har hovedkontor på Straume Forum og bibelskole på Bildøy ved Sotra utenfor Bergen (se egen hjemmeside imf.no).

Er du interessert i å vite mer om historien til indremisjonen både i vår krets og på landsplan kan du kontakte kretskontoret.