GF er over for denne gang, men det er nå arbeidet begynner

GF er over for denne gang, men det er nå arbeidet begynner. (en kommentar til GF)

Til årets GF var det ca. 220 utsendinger hadde meldt sin ankomst til Bildøy Bibelskole. Det kjentes godt ut å være der, i fellesskap med andre som vil det samme. Som står på samme plattform: Med Guds ord til folket. Jeg synes pastor i ImF Fredheim, Runar Landro sa det så godt: “Dette er min flokk”. Det føltes virkelig som “min flokk”.

Et moment som er verdt å merke seg var at snittalderen blant utsendingene var betraktelig lavere enn det som hadde vært de tidligere år. Dette er gledelige nyheter. De unge kommer etter.

Viktige saker denne gang var blant annet, valg av ny formann og nytt styre, organisering og struktur i ImF og ImF trossamfunn. 

Jærbuen, Gabriel Pollestad vant formannsvalget. Og det kan være like greit. På den måten blir kontinuiteten i styret i varetatt. Han var allerede sittende nestformann i det gamle styret. Derfor har han har også vært med på hele “GF-året 2019” prosessen. Det er med fordel at den nye formannen har god forkunnskap og har vært tett på det arbeidet som en skal videreføres. Pollestads motkandidat, Kjell Hauan ble også stemt frem til fast medlem i det nye styret. Hauan har også lang og bred erfaring fra sammenhengen.

Noe som også var gledelig, var at NRI styret sin nestleder, Marit Røykenes Dahle også ble valgt inn i styret. Marit kommer til å gjøre en strålende jobb sammen med de andre. Det er viktig at vår krets er representert i hovedstyret. Ellers ser det nye forbundsstyret slik ut: Gabriel Pollestad (Formann) Kjell Hauan (nestleder), Norunn Byrknes, Bodil Fjelltveit, Harald Voster, Oddbjørn Brunstad og Marit Røykenes Dahle.

Hvilke tanker/refleksjoner sitter en igjen med nå som GF er over?

Først av alt sitter jeg igjen med en takknemlighet for at jeg får være en del av ImF og NRI. Jeg kjenner på at jeg stolt over at jeg får ha min tjeneste i en “bevegelse” som står nært Guds ord, og som vil stå i en tett relasjon med mennesker. 

Det var et enstemmig GF som vedtok at de “anbefaler årsmøtene i kretsene å peke ut hver sin arbeidsgruppe med mandat og myndighet til å gå sammen i et felles læringsnettverk som skal samles minst to ganger i hvert av de neste tre årene. Representanter fra forsamlinger i kretsene skal inviteres med” (fra Sambåndet 10.11.19). Hele vedtaket kan leses nederst på siden.

Jeg tror at det er behov for å tenke annerledes om måten vi driver arbeidet vårt på. Derfor er jeg glad for at Generalforsamlingen fattet vedtaket som de gjorde. Vi må stå sammen, og jobbe sammen med “hele” ImF frem i mot neste GF, for å finne de beste løsningene og tjenlige måtene for hvordan hele ImF skal se ut i fremtiden. For å komme dit at vi kan “lande” på en konklusjon, må vi alle bli med i prosess, et læringsfelleskap slik at vi kan få en bedre felles forståelse for totalsituasjonen i dag. 

Kretsstyret i NRI vil jobbe med denne saken frem imot sommerens kretsårsmøte som skal være på Molde folkehøgskole.

Vedtaket fra GF (sak 4)

1)Generalforsamlinga bed alle krinsar i ImF om å gå inn i ein forpliktande prosess saman med ImF sentralt, der ein dei neste tre åra kan arbeide saman for å finne fram til ein mest mogleg tenleg organisasjon og struktur for å nå lengst mogleg med vårt misjonsoppdrag.

2) Årsmøta i krinsane bør peike ut kvar si arbeidsgruppe med mandat og mynde til å gå saman i eit felles læringsfellesskap med minst to samlingar per år. Representantar for forsamlingar i krinsen (inkl. dei som er innmeldt direkte i ImF) skal inviterast til å vere med. Hensikta med dette er å a. skape ein mest mogleg felles forståing for korleis situasjonen er i dag

b) kartlegge behov og ressursar

c) arbeide fram konkrete tiltak for å styrke samhandling og betre utnytting av dei ressursane vi har i fellesskapet

3) Moment frå GF-samtalen skal vere ein del av grunnlaget for arbeidet. 

4) Det bør hyrast inn kompetanse som har erfaring med å leie slike prosessar. 

5) ImF og krinsane legg føringar for økonomien.

6) I tillegg til felles samlingar må ein ha god kommunikasjon med krinsårsmøta, og rådføre seg med forsamlingar og foreiningar i krinsane slik at endringar får naudsynt fundamentering.

7) Generalforsamlinga bed styret arbeide aktivt for å styrke det åndelege leiarskapet i einingane våre, mellom anna ved å byggje kompetanse og tenlege ordningar for tilsynsteneste inn mot forsamlingar.

 

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *