Nytt fra Kretsstyret

F.v.:May Iren Mittet (daglig leder Visthus), Unni Clausen Stenberg, Nina Brusdal, Audun Sæbø, Ole Harald Sekkeseter, Jan Inge Nasvik (sekretær for driftsstyret), Kjell Hatlen, Marit Røykenes Dahle, Johannes Finset, Ottar Schjølberg, Ottar Dag Fedøy og Kjell Bjarte Aarsund - foto: Arild Ove Halås

Kretsstyret var samlet til nytt møte på Molde bedehus mandag 24. oktober. Det meste av kvelden var satt av til felles møte med Driftsstyret for Visthus.

Fra Driftsstyret møtte Kjell Hatlen, Ole Harald Sekkeseter, Nina Brusdal, May Iren Mittet og Jan Inge Nasvik. Jan Egil Gjermundnes hadde forfall.

Fra kretsstyret møtte Johannes Finset (formann), Marit Røykenes Dahle (nestleder), Unni Clausen Stenberg, Ottar Schjølberg, Ottar Dag Fedøy, Audun Sæbø, Kjell Bjarte Aarsund (1. vara) og kretsleder Arild Ove Halås. Astrid Johanne Brandshaug hadde forfall.

Etter at de to styrene hadde spist pizza og fått andaktsord ved kretsformann Johannes Finset innledet Ole Harald Sekkeseter til samtale. Ole Harald er leder for «Visthusstyret».

Driften på Visthus går forholdsvis godt. Det er omtrent 5-6 leirer pr. år i tillegg til de ulike arrangement kretsen har der. Omtrent 10 – 12 helger i året er det utleie til selskaper, konfirmasjoner m.m. Det er også en del hytteutleie blant annet til fiskere og jegere. Driftsstyret ser at det er muligheter for å øke utleievirksomheten, men at utfordringen for å gjøre det står i bemanning samt en del andre utfordringer knyttet til sanitæranlegg m.m.

Driftsstyret mener at det må gjøres en del ting med Visthus for å løfte stedet slik at det kan ta imot dagens utfordringer. Driftsstyret ønsker å prioritere følgende i denne rekkefølge:

– nytt sanitærbygg

– dusj og toalett på alle rom på internatet

– dusj og toalett på de store hyttene

Etter innledningen fikk vi en fin og god samtale om driften og fremtiden for Visthus. Konklusjonen på møtet ble at driftsstyret skal komme tilbake til kretsstyret med en 10 års plan for Visthus, hvor det også er lagt inn konstnadsoverslag m.m.

Etter fellesmøtet hadde kretsstyret et kort styremøte. Det meste av tiden gikk med til kretslederens rapport og samtale om ulike sider ved driften. Blant annet er styret sterkt opptatt av at det blir ansatt vikarer når 3 ansatte skal ut i svangerskapspermisjon i 2012, slik at driften og de øvrige ansatte ikke blir skadelidende.

Kretsstyret godkjente også låneopptak på inntil 2 millioner for Frænabu, dette er en effektuering av vedtaket i kretsmøtet i 2009 angående finansieringen av ny soveromsfløy på Frænabu.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *