Styrer og råd i NRI

Nordmøre og Romsdal Indremisjon har mange styrer og råd og her finner du en oversikt over hvem som er medlemmer:

KRETSSTYRET I NRI

Leif Harberg - styreleder for Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Leif Harberg – styreleder for Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Kretsstyret er NRI sitt øverste organ mellom kretsmøtene og bestå av 7 personer og 2 vararepresentanter. Kretsstyret møtes vanligvis en gang pr. måned. Følgende er medlemmer i kretsstyret 2016/2017:

Leif Harberg (leder), Kristiansund / Sigbjørn Sørli (nestleder), Måndalen / Elin Støle, Molde / Hallgeir Holm (repr. i BUR), Farstad /  Marit Røykenes Dahle, Skåla / Jostein Solbaken, Strande og Unni Clausen Stenberg, Averøya.

Else Karin Jacobsen, Molde er første vararepresentant,  Asbjørn Ræstad, Midsund andre vara og  Jenny Kofloth, Åndalsnes er tredje vara.

Kretsleder Arild Ove Halås er styrets sekretær.

 

 

 

BARNE- OG UNGDOMSRÅDET

BUR har ansvar for barne- og ungdomsarbeidet i kretsen, leirene m.m. i samarbeid med leder for NRI-ung. BUR møtes 3-4 ganger pr. semester.

Audun Sæbø (Aspøya/Tingvoll), Knut Magne Aas (Vestnes),  Iris Schjølberg (Molde), Ane K. Sørensen (Molde) og Anastasia Sandøy (Vevang).

I tillegg møter leder i NRI-ung Ole Christian Martinsen. Hallgeir Holm er kretsstyrets representant i BUR med Elin Støle som vara.

DRIFTSSTYRET FOR FRÆNABU MISJONSSENTER

Driftsstyret har ansvar for den praktiske driften av misjonssenteret vårt i samarbeid med daglig leder og kretskontoret.

Emil Krakeli (Eide) leder, Helge Eriksen (Farstad), Hans Kjell Hansen (Vevang). Leif Harberg (Kristiansund) og Ottar Dag Fedøy (Krisitansund) og Unni Clausen Stenberg (Kristiansund). I tillegg møter daglig leder Reidun Åndal.

DRIFTSSTYRET FOR VISTHUS FERIE OG LEIRSTED

Driftsstyret har ansvar for den praktiske delen av driften av Visthus.

Ole Harald Sekkeseter (Sekken) leder, Nina Brusdal (Molde), Kjell Hatlen (Lønset og Strande), Per Arnfinn Eide (Eidsbygda). I tillegg møter «vaktmester» Bjørn Eirik Johanssen.

STYRET FOR HØGTUN FOLKEHØGSKOLE

Høgtun eies av Nordmøre og Romsdal Indremisjon sammen med Normisjon og NLM. Hver organisasjon har 2 styreprepresentanter.

Arild Ove Halås (Vestnes) og Ole Christian Martinsen (Torvikbukt) representerer NRI med Jan Inge Nasvik (Kr. Sund) og Målfrid Bjerkeset (Batnfjord) som vararepresentanter.  I tillegg møter rektor, inspektør, elevrepresentant og representant for de ansatte.

STYRET FOR MOLDE FOLKEHØGSKOLE

Anne Bente Klokk Svendsvik (Molde) leder, Margareth Kjøde Rødal (Lønset og Strande) nestleder, Asbjørn Ræstad (Midsund), Arild Ove Halås (Vestnes) og Lars Mykelbust (Molde). I tillegg møter rektor, økonomileder, elevrepresentant og representant for de ansatte.

STYRET FOR MOLDE FRISKOLE:

Nils Martin Sandven (Molde) leder, Arild Ove Halås (Vestnes) nestleder, Odd Arne Haram (Molde), Kristine Aasen Knudsen (Molde)  og Knut Ståle Morsund (Molde) er faste styremedlemmer. Else Karin Jacobsen (Molde) er vara og møter fast. I tillegg møter rektor, representant for de ansatte og elevrepresentant.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *