Styrer og råd i NRI

Nordmøre og Romsdal Indremisjon har mange styrer og råd og her finner du en oversikt over hvem som er medlemmer:

KRETSSTYRET I NRI

Leif Harberg - styreleder for Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Leif Harberg – styreleder for Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Kretsstyret er NRI sitt øverste organ mellom kretsmøtene og bestå av 7 personer og 2 vararepresentanter. Kretsstyret møtes vanligvis en gang pr. måned. Følgende er medlemmer i kretsstyret 2016/2017:

Leif Harberg (leder), Kristiansund / Sigbjørn Sørli (nestleder), Måndalen / Elin Støle, Molde / Hallgeir Holm (repr. i BUR), Farstad / Asbjørn Ræstad, Midsund / Marit Røykenes Dahle, Skåla / Jostein Solbaken, Strande.

Else Karin Jacobsen, Molde er første vararepresentant og Jenny Kofloth, Åndalsnes er andre vara. Begge vararepresentantene møter fast i styret.

Kretsleder Arild Ove Halås er styrets sekretær.

 

 

 

BARNE- OG UNGDOMSRÅDET

BUR har ansvar for barne- og ungdomsarbeidet i kretsen, leirene m.m. i samarbeid med leder for NRI-ung. BUR møtes 3-4 ganger pr. semester.

Liv Marit Brusdal (leder), Årø/Molde, Audun Sæbø (Aspøya/Tingvoll), Knut Magne Aas (Vestnes),  Jan Egil Gjermundnes (Eidsvåg). Ole Løkra (Molde) er vara.

I tillegg møter leder i NRI-ung Ole Christian Martinsen.

DRIFTSSTYRET FOR FRÆNABU MISJONSSENTER

Driftsstyret har ansvar for den praktiske driften av misjonssenteret vårt i samarbeid med daglig leder og kretskontoret.

Emil Krakeli (Eide) leder, Helge Eriksen (Farstad), Hans Kjell Hansen (Vevang). Leif Harberg (Kristiansund) og Ottar Dag Fedøy (Krisitansund),  I tillegg møter daglig leder Reidun Åndal.

DRIFTSSTYRET FOR VISTHUS FERIE OG LEIRSTED

Driftsstyret har ansvar for den praktiske delen av driften av Visthus.

Ole Harald Sekkeseter (Sekken) leder, Nina Brusdal (Molde), Kjell Hatlen (Lønset og Strande), Per Arnfinn Eide (Eidsbygda).

STYRET FOR HØGTUN FOLKEHØGSKOLE

Høgtun eies av Nordmøre og Romsdal Indremisjon sammen med Normisjon og NLM. Hver organisasjon har 2 styreprepresentanter.

Arild Ove Halås (Vestnes) og Ole Christian Martinsen (Torvikbukt) representerer NRI med Jan Inge Nasvik (Kr. Sund) og Målfrid Bjerkeset (Batnfjord) som vararepresentanter.  I tillegg møter rektor, inspektør, elevrepresentant og representant for de ansatte.

STYRET FOR MOLDE FOLKEHØGSKOLE

Anne Bente Klokk Svendsvik (Molde) leder, Margareth Kjøde Rødal (Lønset og Strande) nestleder, Asbjørn Ræstad (Midsund), Arild Ove Halås (Vestnes) og Lars Mykelbust (Molde). I tillegg møter rektor, økonomileder, elevrepresentant og representant for de ansatte.

STYRET FOR MOLDE FRISKOLE:

Nils Martin Sandven (Molde) leder, Arild Ove Halås (Vestnes) nestleder, Odd Arne Haram (Molde), Kristine Aasen Knudsen (Molde)  og Knut Ståle Morsund (Molde) er faste styremedlemmer. Else Karin Jacobsen (Molde) er vara og møter fast. I tillegg møter rektor, representant for de ansatte og elevrepresentant.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *