NRI-Lokalt

Lokale lag, foreninger og bedehus

Her kommer det info om NRI Lokalt.

Mange av våre lokale indremisjonsforeninger/bedehus har egne hjemmesider, disse vil du finne link til nedenfor. Vi har også lagt ut bilder av alle bedehusene som vi har (og har hatt) i kretsen vår og gradvis vil vi legge ut historisk informasjon om hvert enkelt hus.


Molde Indremisjon – Molde bedehus
Les mer om arbeidet i Molde Indremisjon her


Vestnes Indremisjon – Vestnes bedehus 
http://www.123hjemmeside.no/vestnesbedehus

 

 

Røvik og Nesjestranda Indremisjonsforening

– Vågane og Nesjestranda bedehus

http://www.horja555.com/90334033