Historieskriv

Her kan du lese alle de ulike bøker og historiske skriv som er gitt ut i ulike sammenhenger i Nordmøre og Romsdal Indremisjon gjennom tidene.

(Merk at dette er store dokument slik at det kan litt tid å laste de ned, litt avhengig av hvor stor kapasitet du har på internettforbindelsen din. Men det er verdt å vente på).

Nordmøre Krets av DVI 75 år

NORDMØRE KRETS AV DVI 1986-1999

Kristiansund IM – 75 år – 1942

Kristiansund IM – 100 år – 1967

Kristiansund IM – 125 år – 1982

Visthus 100 år

Romsdal Indremisjon 75 år

Romsdal Indremisjon 100 år

Den rette dør – Romsdal Indremisjon 125 år

Molde Indremisjon 100 år

Molde Indremisjon 125 år

Høgtun Folkehøgskole 50 år

Rauma Folkehøgskole 50 år

Rauma Folkehøgskole 75 år

 

 

Read