Bedehusene i kretsen

Her finner du bilder av alle bedehusene som Nordmøre og Romsdal Indremisjon har hatt arbeid på fra 1874 og frem til i dag. Noen bedehus er revet, andre er solgt og mange er fremdeles i aktivt bruk.

Skulle du vite noe om disse husene som du tror vi kan ha nytte av er vi takknemlige for å få høre fra deg.  

Det finnes flere bedehus enn dette på Nordmøre og på sikt får du kanskje se bilder også av disse. Vi har så langt ikke tatt med de bedehus der Indremisjonsforbundet ikke har hatt arbeid/møtevirksomhet.

Vi arbeider (sakte men sikkert) med å registrere historie og opplysninger om alle disse husene som vi etterhvert har planler om å legge ut på nettet.