Ansatte

Her er litt informasjon om oss som jobber i Nordmøre og Romsdal Indremisjon!
Ta gjerne kontakt med oss. Hovedtelefon er 71252731 (NRI) og 96942660
(Frænabu).

bilde-arild-ove Arild Ove Halås – Forkynner 40%

Arild Ove er tidligere kretsleder, Han er nå ansatt som forkynner og har ellers noe administrativt på kontoret.  Forkynning er en viktig del av jobben, så Arild Ove treffer du ofte rundt på bedehusa i kretsen. Arild Over bor på Sunnmøre. Du når Arild Ove på e-post ao.halaas@imf.no eller  Mob: 99 08 78 99

 

 

 

Reidun Åndal – Daglig leder Frænabu

Reidun er sjef på Frænabu og har ansvar for driften av Misjonssenteret vårt. Hun er blant de beste kokkene i verden synes de aller fleste av oss. Alle som har vært på Frænabu har opplevd Reidun sin gjestfrihet.  Reidun bor i Elnesvågen. Du når Reidun på e-post r.andal@imf.no eller ved å ringe Frænabu : OBS NYTT NR: 96942660

 

 

 

 Ole Christian Martinsen – Kretsleder , 100%

Ole Christian er ansatt kretsleder i 100% stilling. Han har det overordnede ansvaret for gjengen.  Ole Christian er gift med Kristin og de har 3 barn. De er bosatt i Torvikbukt. Du når Ole Christian på e-post oc.martinsen@imf.no, eller ved å ringe : 47 23 24 49

Lene J. Hoem – kontormedarbeider

Lene er medarbeider på kontoret i 60 % stilling. I tillegg til dette har hun 20% administrasjon på Frænabu. Hun har ansvar for mye av det praktiske omkring post, regninger, regnskap o.s.v. o.s.v. Du når Lene på l.hoem@imf.no

Hans Ivar og Marte liteHans Ivar Leithaug Guddal – leder ImF-UNG Nordmøre og Romsdal – 100%

Hans Ivar er fra Rosendal men bor på Averøy.  Han har ansvaret for alt barn og ungdomsarbeid i kretsen. Dvs leirer, lagsbesøk, ledertrening, konfirmantarbeid osv. Hans Ivar er gift med Marte Sofie.

 

 

 

 

  Bente Helen Hustad

Bente er ansatt som leirstedsmedarbeider på Frænabu i 60% stilling. Hun er fra Fræna og bor på Vevang. Hun er gift med Arne og har voksne barn.