Awana Norge

Det er nå 2 år siden vi startet opp med Awana i Norge.

Forut for dette, skrev Erik Furnes under på avtale om at IMF skulle ta Awana til Norge. I USA hadde de i mange år bedt for vekkelse i Norge, at barn og unge skulle ta imot Jesus som frelser og venn. Grunnleggeren av Awana hadde foreldre som utvandra fra Ryfylke til Chicago, og det var veldig spesielt for han at Awana kom «hjem».

Som land nr 121 i Awana, har de stor tro på at Norge skal være en døråpner videre til Norden og resten av Europa. Satsingsområder for Awana har frem til nå vært Afrika, Asia og Amerika.

Hva var det som gjorde at vi ønsket å få Awana til Norge?

Vi har i mange år leita etter redskap som kan hjelpe oss med disippelgjøring. Det er med sorg vi har sett at mye av barne- og ungdomsarbeidet ikke har båret nok frukt. Vi mister for mange, og vi har ikke fått foreldrene aktivt på banen i det å gi troa videre til barna.

Det vi fant i møte med Awana, var undervisning som fokuserer på bibelkunnskap og relasjonsbygging. Det gir også foreldre gode verktøy til å snakke med barna om tro.

Undervisningen strekker seg fra 2 til 18 år.

Mest av alt er det resultatene som Awana kan vise til, som gjorde oss nysgjerrige. Mens vi har mistet mange, kan Awana vise til at blant de som har deltatt i Awana i 6 år eller mer, bevares 94%. I tillegg er de mer aktive i kirken, de leser oftere i bibelen og de deler evangeliet med andre jevnlig. Kan vi få disse tallene i Norge, tror vi at vi vil stå foran en vekkelse.

Hva har skjedd i løpet av disse to årene?

Den største jobben har vært oversettelse og bearbeidelse av materiellet. Awana har et gjennomarbeidet og grundig materiell, men likevel har vi fått erfare at det må bearbeides både kulturelt, pedagogisk og i tilnærmingen til de ulike temaene.

Dette har vært en større og mer krevende jobb enn vi tenkte, men nå er vi på et sted der vi er veldig takknemlige og stolte av materiellet. Vi jobber kontinuerlig med kvalitetssikring av materiellet, og vi er godt i gang med videreutvikling av kurs, oppfølging og nye konsepter med fokus på misjon og evangelisering.

Mest av alt ønsker vi å sikre koblingen mellom hjem og kirke – og hjelpe foreldre med disippelgjøring av barna.

Siden Fredheim Arena startet opp for 2 år siden, har nå 68 lag/menigheter tatt i bruk Awana. Flere av disse har mange ulike Awana grupper, og vi har nå et reelt estimat på at over 5000 barn, ungdommer og ledere bruker Awana jevnlig.

Det siste året har Frikirken vært samarbeidspartner, og de anbefaler Awana til sine medlemmer. Vi har kontakt med flere menigheter som har som mål å starte med Awana i løpet av 2019.

Hva drømmer vi om videre?

Vi drømmer om å se at barn og unge kjenner, elsker og tjener Jesus gjennom hele livet.

Vi drømmer om å se familier som tjener sammen, og generasjoner som gir evangeliet videre til neste generasjon.

Vi drømmer om at barn og unge skal nå lenger ut med evangeliet og være disipler som gjør disipler.

Vi drømmer om å se barn og ungdom som vet hva de tror på og hvorfor, og som kan stå oppreiste og trygge i troen i møte med skolekamerater, venner og en stadig mer krevende hverdag.

Store drømmer? Ja, men gjennom målrettet og grundig arbeid – og i tro til at Gud går foran i dette – ber vi om at Awana skal være med å endre samfunnet, et barn, en familie om gangen.. Awana er ikke noe mål i seg selv, men det skal være et redskap som hjelper hjem og kirke med disippelgjøring.

Konkret drømmer vi om å se 100 menigheter som bruker Awana i løpet av 2020. Mest av alt ber vi om at Awana skal hjelpe hjemmene til å få et språk for troa, at menigheter skal få øynene opp for at barn og unge er nåtidens kirke og morgendagens ledere. Videre at foreldre skal komme til tro gjennom barnas deltakelse i Awana.

For at dette skal bli virkelig, trenger vi ansatte som kan følge opp menighetene, bidra med ledertrening og fortsette videreutviklingen av Awana.

Vi opplever at Awana er gitt oss for en tid som denne – og vi vil gjøre vårt beste for å forvalte dette på en tjenlig og troverdig måte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *