Smertefulle nedskjæringer

Det smerter når både en selv og gode medarbeidere må gå ned i stilling på grunn av stram misjonsøkonomi.

Her kan du lese kretslederens tanker om vedtakene i kretsstyret som måtte til for å få budsjettet for 2018 i balanse.

De knallrøde regnskapstallene til NRI var hovedtema når kretsstyret i NRI hadde møte i Molde bedehus mandag 27. november.

Som tidligere meldt hadde NRI et underskudd ved utgangen av september på 959 000,-. Ved utgangen av oktober hadde situasjonen bedret seg litt og regnskapet viser et underskudd på 896 000,-.

Dette er allikevel ikke hele bildet akkurat nå. Vi har fått inn på konto ca 700 000,- som ikke er med i oktoberregnskapet (men som kommer med i november). Dette er blant annet lotteriet, julemessene, salget av Ødegård bedehus m.m.

Kretsstyret anslår at hvis inntektene resten av året holder seg på et «vanlig» nivå vil vi få et underskudd mellom 300 – 400 000,- for 2017. Da er salget av Ødegård bedehus på 360 000,- regnet med. Det betyr en misjonsdrift som går med et svært stort underskudd.

Kretsstyret har de siste årene igjen og igjen sett på våre daglige utgifter og prøvd og redusert disse. Med unntak av «Reiseutgifter» er de daglige utgiftene holdt nede på omtrent samme nivå som de siste årene. Vi har i år brukt en del ekstra på reise, blant annet på grunn av ImF sin store satsing på barne- og ungdomsopplegget AWANA m.m. Reiseutgiftene skal reduseres vesentlig til neste år.

Ellers har kretsstyret fulgt de mange og sterke signal på de siste årsmøtene om ikke å redusere bemanningen i kretsen. Dette har gitt oss betydelige underskudd flere år på rad, og er en utvikling som ikke kan fortsette. Vi må redusere bemanningen, og i forbindelse med budsjettet for 2018 ble også dette gjort.

Inntektene våre vil i 2017 bli ca. 200 000,- mindre enn det som har vært vanlig de siste årene. Det er lite de ansatte og kretsstyret kan gjøre med dette, men vi spør oss selv om vi gjør noe feil siden gaveinntektene til NRI faller såpass vesentlig. Er det ønskelig at NRI skal fortsette sitt arbeid videre?

Vi registrerer at det er mange som spør om gaver i bedehusland, og indremisjonsfolket har tradisjon for å støtte bredt. I tillegg er det stadig nye aktører på markedet som ber om kollekter og gaver. Vi vil frimodig oppfordre til å prioritere indremisjonsarbeidet høyt også når det gjelder ekstrainnsamlinger, en enkel basarkveld o.s.v.

Kretsstyret vedtok et budsjett for 2018 i balanse. Som en følge av det får både jeg og Torgunn Nerland redusert stillingene våre allerede fra 1. januar med henholdsvis 20 og 25 prosent. Du kan ellers lese mer om dette på nettsidene våre.

På utgiftssiden reduseres reisekostnadene nokså med ca. 60 000,-. NRI sier opp sin avtale med revisor (da vi ikke er revisjonspliktige) og sparer slik ca. 65 000,- pr. år. Utgifter til regnskapsføring blir heretter belastet de tre avdelingene våre med 40 % på kretsen, 40 % på Frænabu og 20 % på Visthus. Det betyr at leirstedene selv må betale sine faktiske kostnader for regnskapsføringen.

Kretsstyret uttrykker stor takknemlighet for at man kan vedta et budsjett i balanse og at viktige medarbeidere er villige å ta det økonomiske offer det er å få redusert stillingene sine og dermed også inntekten sin nokså betydelig.

Samtidig er kretsstyret dypt bekymret for økonomien i kretsen, og særlig den tydelige nedgangen i inntektene våre.

Vi ønsker også å takke for alle som står på og bidrar økonomisk for NRI. Vi har fremdeles tro på det kallet vi fikk. Vi anbefaler dere å følge med på www.nri-ung.no og på Facebook hvor det stadig er lagt ut nyheter fra barne- og ungdomsarbeidet vårt. Her er mye glede seg over, unge mennesker med en bevist og frimodig tro på Jesus Kristus som ønsker å gå inn i tjeneste for sin Frelser.

Så vi mister ikke motet, selv om det smerter oss det som nå skjer!

Frænabu 10. desember 2017

Arild Ove Halås

kretsleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *