Intervju med den nye UNG lederen

uten-navn   Jeg gleder meg til å begynne i ny jobb, og jeg er  takknemlig for at jeg få jobbe i misjonen, sier Guddal til Sambåndet.

Juni neste år flytter han og kona fra Tiller i Sør-Trøndelag til Averøya. I august begynner han som ny leder i ImF-Ung NRI. Ifølge nettsiden til Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) gjelder ansettelsen et vikariat i 80 prosent som erstatter for Ole Christian Martinsen. Sistnevnte har fått permisjon i ett år fra høsten 2018 som Ung-leder for å gå inn i kretslederstillingen i NRI.

  • Det blir mer data, registrering, administrasjon og ansvar i forhold til det jeg har hatt før, forteller Guddal.

Forskjellige jobber
Han er opprinnelig fra Kvinnherad og er vokst opp med Indremisjonsforbundet.

Jeg gikk både på søndagsskole og barnelag og har vært hjelpeleder.

På videregående gikk Guddal på tømrerlinjen, men han tok ikke fagbrev. Han har gått på Bildøy Bibelskole og hatt praksis i NRI som T2-student fra skolen. Siden i fjor har han jobbet 50 prosent som barne- og ungdomsarbeider i NRI og 60 prosent i en barnevernsinstitusjon i Trondheim. Og nå skal han altså lede ImF-Ung NRI.

Mål
 Hva vil du som leder for ImF-Ung NRI?

Målet mitt er at flere kommer til tro på Jesus, at flere deltar på leir og det få ungdom til å forstå at her er det trygt. Jeg vil prøve å vise så godt jeg kan hva de går glipp av, de som ikke har troen, sier Guddal og er ikke i tvil om motivasjonen for å gå inn i stillingen:

Det er bare en grunn til at vi driver på med kristent arbeid, og det er at vi vil at folk skal komme til tro og bli frelst. ImFs motto «Med Guds ord til folket» er det jeg ønsker at vi skal gjøre, forkynne Guds ord på en rett og bibelsk måte.

Problem
Hva slags utfordringer ser du i kristent barne- og ungdomsarbeid?

Utfordringen er kanskje at det ikke er så mange folk, at vi må avlyse leirer fordi det er få påmeldte, eller at vi ikke får tak i nok ledere. Pr dags dato er det ikke et problem å drive kristent arbeid, men i fremtiden kan det kanskje bli vanskeligere.

Hva mener du med vanskeligere?

I fremtiden kan det for eksempel hende at vi ikke får bruke en offentlig gymsal til et kristent arrangement.

Ekstremt givende
Og hva er mulighetene i kristent barne- og ungdomsarbeid?

For min egen del er det ekstremt givende å få lov å komme i kontakt med så mange barn og unge og få være leder. Det er sterkt å se ungdom komme til forbønn og at de vil ha en relasjon til hverandre og oss og til Gud. Man får være med og gjøre som det står i Ordspr 22,6 Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel», sier Hans Ivar Guddal

Artikkelen er hentet fra www.sambaandet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *