Gud er fremdeles i virksomhet

kretslederenharordet[1]Mist ikke motet, Gud har ikke sluttet å være i virksomhet skriver kretsleder Arild Ove Halås i neste lederen i Indremisjonsnytt.

…han som er virksom og virker alt i alle   1. Kor 12,6

Med jevne mellomrom møter jeg mennesker som er sterkt preget av mismot. Særlig er man mismodig med tanke på fremtiden for Guds rike, – misjonen og bedehuset. Kristendommens plass i det norske samfunnet i tiden som kommer skaper også bekymring og mismot hos en del kristne. Jeg skal være litt varsom med hva jeg skriver, men det virker på meg som om mismotet er en større fare jo eldre man blir. Uansett alder, mismot er ikke fra Gud og er noe vi skal prøve å hjelpe hverandre til å få legge av oss.

Den som har levd en stund husker de «rike vekkelsestidene i gamle dager». Da var det mange som kom på bedehuset, det var et stort og aktivt arbeid og det var mange som var bekjennende og aktive kristne i bygda eller byen. I dag opplever mange at flokken som kommer på bedehuset er liten, gjennomsnittsalderen er høy og det er få som tydelig bekjenner en kristen tro mange steder. Da er det lett å feste fokuset på det som engang var, og da blir man også veldig fort mismodig.

Selvsagt er det kjekt å være mange på bedehuset. Selvsagt er det kjekt med vekkelsestider og når mange samles for å høre Guds ord. Samtidig så er det ikke dette som er det avgjørende for den motivasjon vi trenger for å stå trofast i tjenesten i Guds rike. Hvis vi forankrer vår tjeneste for Herren Jesus i de synlige resultater, er mismot en nokså sikker frukt av dette.

Vi må forankre vår motivasjon et helt annet sted. Den må forankres på et nakent kors og i en tom grav. Bibelavsnittet som ingressen er hentet fra (1. Kor 12,4-6) forteller oss om Han som er den samme. Den treenige Gud. Han som gir nådegaver og utruster til tjeneste. Forskjellige nådegaver og forskjellige tjenester, men med den samme Gud og det samme oppdrag. Han er det vi skal få tjene, også i det lokale arbeidet innenfor Nordmøre og Romsdal Indremisjon. Det er lett å drive misjonsarbeid i rike vekkelsestider. Men Gud krever og ber om troskap også i de vanskelige tidene, da «vekkinga stilna og folket det for» som det står i en sang.

Misjonsarbeid krever tålmodighet og trofasthet, selv om du sjelden (eller kanskje aldri) vil se synlige resultater av ditt arbeid. Det er Gud som har gitt deg nådegaver, det er Gud som har gitt deg tjenesten og han vil sørge for resultatet. For mange kristne hører det å se synlige frukt av sin innsats for misjonen evigheten til, de fikk ikke se så mye mens de levde her på jord.

Men Gud er fremdeles virksom minner 1. Kor 12.6 oss på. Han gjør fremdeles kraftige virkninger og den kraftigest av alle store tegn og under er når et menneske blir født på nytt og kommer til tro på Jesus. Det er det bare Herren som kan gjøre, og han gjør det fremdeles. Han er virksom gjennom sitt Ord, ved sin Ånd og i sine vitner her på jord.

Statestikker for kirkevekst i verden viser oss oppbyggelige fakta. I gjennomsnitt kommer rundt 48 millioner mennesker til levende tro på Jesus i løpet av et år i vår tid. Det er omtrent 129 000 mennesker pr døgn, 90 mennesker pr minutt. Prøv å tell til 90 på 60 sekunder, da kan du danne deg et bilde av en Gud som fremdeles er virksom. I denne enorme innhøstningen (som verdenshistorien aldri før har sett maken til) er du og jeg med.

Kan hende vi må tjene Herren på steder hvor det ikke er så mange synlige resultater, men vi er med i en stor sammenheng. Indremisjonsarbeidet i NRI og ImF er del av den verdnesvide kristne kirke.

Så legg av mismotet over at det er så få på bedehuset, og vært glad over at du får være med i Herrens store misjonsprosjekt.

Arild Ove Halås

Kretsleder NRI

ao.halaas@imf.no

En tanke om “Gud er fremdeles i virksomhet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *