Nytt fra kretsstyret

Leif Harberg fortsetter som leder for kretsstyret i NRI, men skal ikke lenger ha tittelen "kretsformann"

Leif Harberg fortsetter som leder for kretsstyret i NRI, men skal ikke lenger ha tittelen «kretsformann»

Kretsstyret hadde konstituerende møte i Molde bedehus mandag 12. juni. Leif Harberg ble gjenvalgt som leder for styret.

Det nye kretsstyret i Nordmøre og Romsdal Indremisjon består nå av leder Leif Harberg (Kristiansund), nestleder Sigbjørn Sørli (Måndalen), Marit Røykenes Dahle (Skåla), Unni Clausen Stenberg (Averøya), Hallgeir Holm (Farstad) – som også er representant i BUR, Jostein Solbakken (Lønset/Strande) og Elin Støle (Molde). Else Karin Jacobsen (Molde) er første vara, Asbjørn Ræstad (Midsund) er andre vara og Jenny Koflåth (Åndalsnes) er tredje vara.

Kretsstyret evaluerte Sommerfesten/Årsmøtet. De mange innspill som kom fra gruppesamtalene tas med til neste styremøte og vil også bli lagt ut her på nettsiden etterhvert.

Det ble vedtatt at tittelen «kretsformann» skal gå ut og erstattse med «styreleder». Dette med bakgrunn i at lovene for NRI åpner for at både kvinner og menn kan være leder for kretsstyret.

Ellers la kretslederen frem sin rapport om driften og arbeidet av kretsen. Det ble også satt ned en arbeidsgruppe bestående av Sigbjørn Sørli, Marit Røykenes Dahle, Ole Christian Martinsen og Arild Ove Halås som skal legge frem forslag til ny «stilingskabal» for NRI fra neste sommer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *