Gode dager på Høgtun under NRI sin Sommerfest

Marit Andresen Røen synger med barna på søndag formiddag

Marit Andresen Røen synger med barna på søndag formiddag

Sommerfesten/Årsmøtet til NRI ble gode dager med god forkynnelse og mye fin sang- og musikk.

I år hadde vi døpt om Kretsmøtet til «Sommerfest». Programmet var lagt vesentlig om fra tidligere år slik at vi startet allerede på fredag kveld med en fin konsert med sanger/lyriker/forfatter Trygve Skaug. Rundt 100 personer fikk dette med seg.

Lørdagen fortsatte med Bibeltime med Asle Hetlebakke (forkynner i Nordhordland Indremisjon) før forhandlingsmøtet tok til. Samtidig hadde rundt 30 barn eget opplegg i Gjemneshallen – NRI sin store tivolifest med mange ulike aktiviteter. Søndag var det rundt 40 barn som var med på Tivolifesten, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger på opplegget.

På Forhandlingsmøtet møtte 80 utsendinger, som er det laveste vi har registrert siden NRI ble stiftet i 1999. Etter gjennomgang av årsmelding og årsregnskap for 2016 (hvor flere utsendinger reiste forholdsvis sterk kritikk mot kretsstyret/administrasjonen for dårlig presentasjon av regnskapet og den økonomiske situasjonen i kretsen) – ble deltakerne delt i grupper. I løpet av gruppesamtalen kom det frem mange synspunkter på arbeidet i kretsen, og disse skal vi komme tilbake til både i kretsstyret og her på nettsidene etterhvert.

Lørdag kveld var rundt 160 mennesker samlet til Misjonsmøte hvor Familien Andresen Røen fra Samnanger deltok med sang og tale. De består av mor Marit, far Nils Inge og «barna» Linn og Benjamin. De hadde også konsert på lørdag kveld, en fantastisk kveldssund.

Marit hadde også hovedansvaret for barneopplegget på søndag. Søndag formiddag var vi rundt 200 som var samlet til Storsamling kl. 1200.

De fleste ga uttrykk for stor takknemlighet for helga.

I kollekter kom det inn ca 55 000,-.

Det nye kretsstyret (som konstituerte seg mandag 12. juni) består nå av Leif Harberg (leder), Sigbjørn Sørli (nestleder), Hallgeir Holm, Jostein Solbakken, Unni Clausen Stenberg, Marit Røykenes Dahle, Elin Støle. Else Karin Jacobsen (1. vara), Asbjørn Ræstad (2. vara) og Jenny Koflåth (3, vara).

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *