Gevinstene på årets Kretslotteri – Kretslederen deler sine tanker

Årets hovedgevinset er et gavekort på 10000,- i Dyreparken i Kristiansand. Spørsmålet er om det var lurt å ha dette som gevinst?

Årets hovedgevinst er et gavekort på 10000,- i Dyreparken i Kristiansand. Spørsmålet er om det var lurt å ha dette som gevinst?

Denne høsten har vi fått svært mange kritiske tilbakemeldinger på hovedgevinsten på «Kretslotteriet». Flere har på grunn av den nektet å kjøpe lodd.

Jeg synes derfor det kan være greit å komme med noen tanker omkring dette.

Vi har fått et «hav» av tilbakemeldinger. Jeg tror aldri jeg i mine 10 år som kretsleder har opplevd så mange «negative» (rett forstått) tilbakemeldinger via telefoner og direkte henvendelser på noe som har skjedd i NRI, som det vi har fått angående årets Kretslotteri. Mange titalls henvendelser har kommet til de ansatte i kretsen. Derfor kan det være greit å dele noen tanker, og slik forklare litt av omstendighetene bak.

Vi setter pris på konstruktiv kritikk. Det er (og skal være) rom for et engasjert misjonsfolk å gi tilbakemeldinger når vi som er ansatt i kretsen og på leirstedene måtte gjøre ting som noen synes var lite klokt. Vi takker derfor for gode tilbakemeldinger. Samtidig skulle jeg ønske at iveren etter å gi positive tilbakemeldinger var like sterk mellom oss, som når det er noe vi er negative til.

Gavekort i Dyreparken i Kristiansand. Dette har vært den gevinsten så mange har vært kritiske til. Mange mener de ikke har bruk for å vinne dette, og flere har på grunn av denne gevinsten i år nektet å støtte lotteriet med å kjøpe lodd. Nå er det jo alltid slik at når man kjøper lodd på et lotteri, kan man risikere å vinne noe man strengt tatt ikke trenger. I år lodder vi blant annet ut en kaffemaskin, en leketraktor og en dukke m/ garderobe. Personlig trenger jeg absolutt ikke noe av dette, men har selvsagt kjøpt lodd. Jeg trenger heller ikke gavekortet i Dyreparken til eget bruk, men skulle frydet meg om jeg vant det og kunne fått gitt det i julegave til en småbarnsfamilie.

Verdien på gavekoretet er kr. 10000,-. Mange har gitt uttrykk for at dette er alt for dyrt, noe vi lytter til med stor respekt. Mange mener også at å kjøpe et slikt gavekort er å sløse med misjonspengene. Det er viktig å være klar over at hvert år må vi ha gevinster for en verdi av kr. 60 000,- for å gjennomføre våre to lotteri. Driftsstyrene og julemessekomiteen bidrar vanligvis med gevinster for en verdi av ca. 25 000,- hvert år. Når vi skriver i Indremisjonsnytt at vi trenger gevinster får vi normalt liten respons på dette. Dette betyr at de ansatte (og vi er ikke så mange) hvert eneste år må skaffe gevinster for ca. kr. 35 000,- til lotteriene våre. Vi kan ikke bruke mange arbeidsdager til å gå rundt og «tigge» inn så mange gevinster, og vi kan heller ikke betale alt selv. I år har de ansatte i NRI faktisk gitt ca. 12000,- i gevinster -betalt av egen lomme til lotteriene våre. Da blir det litt sårt å få så mye kritikk på at vi har sløst med misjonspengene for å skaffe nok gevinster.

Vi har brukt litt sponsormidler. Vi får hvert år tildelt sponsormidler til barne- og ungdomsarbeidet via forsikringsselskap, banker m.m. Dette er ikke så store beløp, men i år har vi brukt noe av det på å sponse hovedgevinsten på kretslotteriet. Så har vi i tillegg kjøpt et hoppeslott til kretsen.

En stor eller ti små? Det er selvsagt en vurdering om vi skal ha en stor gevinst som er verdt 10 000,- eller om vi skal ha ti små gevinster med verdi kr. 1000,-. Uansett må vi ha gevinster som har en samlet verdi på 60 000,- for de to lotteriene våre. Vi valgte i år å ha en stor gevinst, fordi vi trodde at det ville gjøre det lettere å selge/kjøpe lodd. Her tok vi muligens feil ?

Det er mulig å sponse gevinster. Alle som vil kan sende en pengegave til NRI og øremerke dette til gevinster for lotteriene. Det er også selvsagt mulig å gi gevinster direkte, men dette er noe vi sjelden opplever. Totalt sett er det jo også det samme om en person eller en forening sender kr. 1000,- til å kjøpe gevinster for, eller om det sendes som en «vanlig» gave. Til slutt går jo alt til det samme formålet.

Nytt lotteri og nye gevinster. Lørdag 12. november trekkes årets kretslotteri. Da har vi ansatte 7 ukers pause før vi må starte arbeidet med å få tak i nye gevinster for en verdi av 30 000,-. Dette må vi ha på plass før 1. februar slik at vi kan sende ut nye loddbøker til leirstedslotterit. Både tips til hva vi skal ha som gevinseter – og gevinster mottas med stor takknemlighet.

Til slutt en stor takk til alle dere som trofast støtter arbeidet i Guds rike også med å gi gevinster – og ikke minst med å kjøpe lodd. Uansett hva dere måtte mene om gevinstene. Vi er (desverre) helt avhengig av disse to lotteriene for å få inn nok inntekter til å holde oppe arbeidet i kretsen og på leirstedene våre. Så tusen takk for støtten!

 

En tanke om “Gevinstene på årets Kretslotteri – Kretslederen deler sine tanker

 1. K. Sæbø

  Med dei røynslene eg har når det gjeld hovedgevinster ,er det utruleg
  at nokon ikkje vil kjøpe lodd! Oppmoding: kjøp lodd – mange lodd, og tenk som så at saka er god,sjølv om eg og har mine tankar om hovedgevinsten !!

  Men så har eg 12 barnebarna!
  Elles så har eg snakka med ei som er aktiv i opplegget ———– og med fleire
  tusen i bidrag. Så her er mange sjansar til å gi bidrag ved neste korsvei» for den som vil ha andre opplegg.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *