Kretslederen har ordet – Fokus på julemessene

Lefsebaking på Frænabu i september - som skal selges på julemessa

Lefsebaking på Frænabu i september – som skal selges på julemessa

Julemessene på Kårvåg og Frænabu gir inntekter til kretsen sitt arbeid (ikke til Frænabu). Det er svært viktig at hele kretsen støtter opp om disse.

Denne gangen ønsker jeg å sette fokus på to av de viktigste arrangement som skjer i regi av NRI i løpet av året. Det gjelder julemessene/førjulssalgene som arrangeres første og andre lørdagen i november hvert år. Vi har mange viktige arrangement og de skal aldri settes opp mot hverandre, men julemessene er likevel de enkeltarrangement som gir de største inntektene til kretsens arbeid.

Messa/salget på Averøya skjer på Kårvåg bedehus den første lørdagen i november hvert år. En egen komite arbeider det meste av året med å forberede denne dagen. Her er det salg av mye julebakst, det er lykkehjul, basarbord, åresalg, matsalg og samlinger om Guds ord gjennom sang og musikk.

En uke senere, den andre lørdagen i november  er det messe/julesalg på Frænabu. Her er en annen komite i arbeid gjennom hele året for å planlegge og gjennomføre. Her er det også salg av julebakst, i tillegg er det et stort lefsesalg. Komiteen lager også ulike salgsvarer og det er tombola, basarbord, åresalg, matsalg og selvsagt samlinger om Guds ord.

Samlet har disse to arrangementene gitt en inntekt til misjonen på over 160 000,-  de siste årene. I tillegg arrangeres «Kretslotteriet» hver høst, og dette trekkes alltid på julesalget på Frænabu. Dette gir normalt en inntekt på rundt 120 000,-. Julemessene utgjør med andre ord en svært stor inntektspost  for NRI (kretsen) pr. år.

Det er svært viktig å få frem at inntektene fra julesalgene går i sin helhet til kretsen og det misjonsarbeidet som NRI driver.

Det er nokså mange som tror at særlig julemessa på Frænabu er en innsamling til leirstedet, men det er det altså ikke.  Frænabu-basaren og Haustmessa på Visthus er innsamlinger til leirstedene våre, men altså ikke julemessene.

Når vi så sterkt understreker dette er det fordi det er viktig at julesalgene er noe hele kretsen står sammen om. Det er faktisk de viktigste enkeltarrangement vi har med tanke på inntekter til NRI.

Vi ønsker at hele kretsen skal stå sammen om julemessene. Derfor er det et ønske å få til en ordning der de ulike foreningene rundt om bidrar med for eksempel en gevinst til julemessa eller kretslotteriet.

Ellers ønsker jeg som kretsleder (og på vegne av kretsstyret) å uttrykke en stor takk til de damene som jobber året rundt for å planlegge og gjennomføre disse to viktige arrangementene. Et annet sted i dette nummer av Indremisjonsnytt finner du et bilde fra en av lefsebake-dagene som har vært på Frænabu nå i høst.

Begge komiteene har plass til flere dersom du ønsker å være med i dette arbeidet innen NRI. For tiden er det Solveig Henden som er leder for komiteen på Averøya og Gunnlaug Lima/Terese Flataker Aarsund som leder komiteen for messa på Frænabu. Vil du være med så anbefaler jeg deg å ta kontakt med en av dem.

På side 6 står det en felles annonse for julesalgene. På www.nri-imf.no vil du etter hvert finne detaljert program for begge julemessene. Vi håper riktig mange fra HELE kretsen vil ta turen og støtte opp om julemessa.

Til slutt nevner jeg også «Julemarkedet» som arrangeres i «Klossen» på Frænabu andre lørdagen i desember. Dette er da selvsagt et annet arrangement enn Julemessa. Julemarkedet er et sted hvor du kan kjøpe juletrær, julegaver, julenek og julemat. Dette arrangementet er til inntekt for Frænabu og midlene øremerkes til arbeidet med å realisere byggeprosessen av «Klossen».
Hjertelig velkommen til julemesse og til å være med å støtte kretsarbeidet og kretsøkonomien også på denne måten!

Arild Ove Halås
Kretsleder Nordmøre og Romsdal Indremisjon
ao.halaas@imf.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *